Als je tijdelijk meer zorg nodig hebt

Intensieve ambulante zorg

Soms heb je tijdelijk intensievere zorg nodig. Je hoeft dan echter niet altijd direct te worden opgenomen, je kunt ook intensieve zorg ontvangen terwijl je thuis blijft wonen. We bieden meerdere vormen van zorg ambulant aan zodat je thuis kunt blijven wonen. Heb je het gevoel dat je intensievere zorg nodig hebt, dan kun je met je behandelaar bespreken of een van deze mogelijkheden bij jouw situatie past.


Acute dagbehandeling

Acute dagbehandeling (ADB) biedt jou een behandelaanbod als je in crisis bent, dus als het echt niet goed met je gaat. Het is een behandeling naast de therapieën en programma's die je al bij ons volgt. Acute dagbehandeling kan ingezet worden om te voorkomen dat je opgenomen moet worden. Het programma omvat naast therapieën zoals cognitieve gedragstraining en coping (waarbij je leert omgaan met stress) ook minder intensieve onderdelen zoals sport en creatieve activiteiten. Acute dagbehandeling duurt maximaal drie weken, daarna word je verwezen naar een ambulant team op een van onze poli’s, of ga je terug naar je eigen behandelaar. Bij de Acute dagbehandeling behoud je jouw verwijzende regiebehandelaar. Acute dagbehandeling wordt op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 16.30 uur aangeboden.

Medewerkers vertellen

Ervaringsverhalen


Intensief poliklinische behandeling

De intensief poliklinische behandeling biedt intensieve groepsbehandelingen voor mensen met persoonlijkheidsproblemen en mensen met ernstige depressieve klachten en problemen met structuur. Je kunt hier terecht als een minder intensieve of kortere behandeling op de polikliniek niet het gewenste resultaat oplevert.

Er zijn verschillende groepen: driedaagse groepen, tweedaagse groepen en een eendaagse afbouwgroep. In de groep volg je diverse modules, waaronder vaktherapie en psychotherapie. Daarnaast zijn er modules waarbij je je bepaalde vaardigheden aanleert. Zo leer je er bijvoorbeeld sociale vaardigheden, omgaan met emoties, interpersoonlijke sensitiviteit, impulscontrole en het hebben van een reëler zelfbeeld. De afbouwgroep is er om het geleerde vast te houden.

De groepen duren 13 tot 32 weken, afhankelijk van de groep. Aan de hand van je klachten en psychische problemen kies je samen met je behandelaar de groep die bij jouw situatie past.


Intensieve thuisbehandeling

Intensieve thuisbehandeling, ook wel Intensive home treatment genoemd, is kortdurende intensieve zorg aan huis. Het doel is om te voorkomen dat je in een psychische crisis raakt. Of om jouw crisis zo kort mogelijk te laten duren. We willen ervoor zorgen dat de crisissituatie stabiliseert. Intensieve thuisbehandeling kan ook worden ingezet om een opname te verkorten door de eerste periode na de opname meer ondersteuning thuis te bieden.

De behandeling duurt maximaal zes weken (op indicatie kan dit verlengd worden met een periode van nog eens zes weken). Wanneer je stabiel genoeg bent om terug te keren in het behandelprogramma dat je al volgde of wanneer je aangemeld bent bij een behandelprogramma, stopt de acute patiëntenzorg vanuit het Intensive home treatment-team. Cliënten die aangemeld worden voor intensieve thuisbehandeling hebben een regiebehandelaar vanuit de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Intensieve thuisbehandeling levert zorg op werkdagen tussen 10.00 en 21.00 uur.


FACT

Als gevolg van je psychiatrische problemen heb je misschien ook problemen op andere leefgebieden, zoals wonen, werk, financiën, vriendschappen en gezondheid. Onze FACT-teams bieden naast behandeling van je psychische klachten ook hulp bij het organiseren van je leven. Dat doen we zoveel mogelijk bij je thuis of in de buurt. Ook gaan medewerkers van de FACT-teams bij mensen langs over wie anderen zich ernstig zorgen maken.

 

Je krijgt zorg op maat

Hoe de ondersteuning er uitziet, hangt af van wat je wilt en nodig hebt. In een FACT-team werken verschillende hulpverleners nauw met elkaar samen: een psychiater, arts, psycholoog, maatschappelijk werker, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, ambulant verpleegkundige, individuele trajectbegeleider en ervaringsdeskundigen. Zij kunnen tegelijk of afwisselend bij je behandeling en begeleiding betrokken zijn. De zorg is intensief als het nodig is en meer op afstand als dat kan. Ook is er oog voor verslavingsproblemen als daar sprake van is.

 

We werken samen

Familie en vrienden hebben een positieve invloed op herstel. Daarom betrekken we hen met jouw goedvinden van begin af aan bij de hulpverlening. Daarnaast werken we intensief samen met hulpverleners en instanties in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de wijkagent, de huisarts of schuldhulpverleners.

 

Opname voorkomen

Op de momenten dat het slechter met je gaat, wordt de FACT-behandeling geïntensiveerd. Daardoor kun je zoveel mogelijk in de eigen omgeving blijven functioneren. Een opname kan worden voorkomen of zo kort mogelijk worden gehouden.

 

Aanmelden

Je huisarts of behandelaar binnen GGZ Delfland kan je doorverwijzen naar FACT.

Verhalen van cliënten

Ervaringsverhalen


Familie FACT

Familie FACT biedt behandeling en begeleiding van jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun ouders. Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling. Ze vinden dan onvoldoende aansluiting bij de reguliere hulpverlening of hebben langdurig intensieve zorg nodig. Zorg die zowel gericht is op de jongere zelf als op het gezin en het persoonlijke netwerk.

 

De kracht van het eigen gezin

Bij Familie FACT word je naast de behandeling van je psychische klachten ook gestimuleerd in je sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Je leert te werken aan emotionele zelfstandigheid, persoonlijke identiteit, sociale contacten, school of werk, vrije tijd en je rol binnen het gezin. Je ouders worden ondersteund bij de opvoedingsopgaven die horen bij jouw ontwikkeling. Het doel is de kracht van het eigen gezin te benutten en versterken.

 

Je krijgt zorg op maat

Hoe de behandeling eruitziet en wie er bij betrokken zijn, hangt af van jouw wensen en behoeften. In Familie FACT werken verschillende hulpverleners samen: een kinder- en jeugdpsychiater, verpleegkundig specialist, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, ambulant verpleegkundige, maatschappelijk werker en een geestelijke gezondheidszorgpsycholoog. Zij kunnen tegelijk of afwisselend bij je behandeling en begeleiding betrokken zijn. De behandeling kan bij jou thuis plaats vinden, in de buurt of op één van onze locaties.

Onze hulp varieert afhankelijk van jouw situatie. Het kunnen behandelingen - alleen, in een groep of met het gezin - en medicatie zijn, maar ook hulp bij het vinden van dagbesteding, opleiding of werk. Ook kunnen we je helpen met het bijhouden van geldzaken, het verbeteren van je lichamelijke gezondheid en het aangaan en onderhouden van contact met familie en vrienden. Heb je verslavingsproblemen? Dan hebben we daar ook aandacht voor.

 

Samenwerken

We werken het liefst zoveel mogelijk samen met familie, betrokkenen en als het nodig is met andere hulpverleningsorganisaties in de wijk of met school. Dit doen we altijd in overleg met jou. Zo krijg je de beste ondersteuning op alle gebieden waar je hulp nodig hebt.

 

Aanmelden

Om je te kunnen aanmelden, heb je een verwijzing nodig. Voor jongeren tot 18 jaar is dat een verwijzing door de gemeente of huisarts. Voor jongeren boven de 18 jaar is dat een verwijzing door de huisarts of medisch specialist.


Delflands Eerste Psychose Team

GGZ Delfland heeft een team dat mensen helpt die voor het eerst een psychose ervaren: Delflands Eerste Psychose Team (DEPT). Omdat het bij een eerste psychose belangrijk is om te weten wat er aan de hand is, beginnen we direct met het stellen van een diagnose. Daarna bepalen we welke behandeling passend is. In veel gevallen wordt deze behandeling door DEPT aangeboden, in sommige gevallen verwijzen we je door naar een andere afdeling van GGZ Delfland.

 

Verstoorde werkelijkheid

Elk jaar krijgen zo’n drieduizend Nederlanders voor de eerste keer een psychose. Vooral jongvolwassenen zijn er gevoelig voor, maar psychoses komen ook vaak voor bij psychiatrische stoornissen. Drugsgebruik kan ook een oorzaak zijn. Als je een psychose hebt, zie je de werkelijkheid heel anders dan je normaal zou doen. Ook begrijp je de rol en de bedoelingen van andere mensen niet helemaal. Wat je tijdens een eerste psychose meemaakt, verschilt per persoon, maar over het algemeen komen de volgende verschijnselen voor:

  • Wanen: je bent ergens van overtuigd dat niet overeen komt met de werkelijkheid, je denkt bijvoorbeeld dat er een complot tegen je wordt gesmeed of je gelooft dat je door aliens bent gezonden.
  • Hallucinaties: je ziet, voelt of hoort dingen die er niet zijn.
  • Onsamenhangende spraak: je omgeving begrijpt niet wat je zegt omdat je vreemde woorden gebruikt of onnavolgbare gedachten uitspreekt.
  • Chaotisch of catatoon gedrag: er is geen lijn te ontdekken in je doen en laten, je vertoont herhaaldelijke zinloze bewegingen of hebt een verstarde houding.

Het is belangrijk om een eerste psychose zo snel mogelijk aan te pakken, want hoe sneller de psychose behandeld wordt, hoe kleiner de schadelijke gevolgen zijn. Het herstel van een psychose duurt langer als er niet snel op gereageerd wordt. Wetenschappers vermoeden dat een psychose schade aan de hersenen kan veroorzaken, ook daarom is snel ingrijpen en behandelen van belang.


Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens