Gesprekstherapie

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie is een gesprekstherapie voor als je een depressie hebt als gevolg van veranderingen in je relaties met anderen. Bijvoorbeeld door het overlijden van een partner, een scheiding of een ruzie met een dierbaar iemand.

Wat doe je tijdens interpersoonlijke psychotherapie?

In de behandelsessies richt je je samen met je behandelaar op de gebeurtenis die tot je depressie heeft geleid. We bekijken hoe contacten in belangrijke relaties verlopen en hoe deze bijdragen aan je depressieve gevoelens. Als we de oorzaak van je depressieve gevoelens kennen, gaan we op zoek naar oplossingen.

Wat is het resultaat?

Een depressie gaat vaak over of wordt minder erg als je de oorzaak ervan weet op te lossen. Of als je een manier vindt om ermee om te gaan.

Waar we kunnen helpen

Stoornissen

Een behandeling is niet standaard, maar hangt af van jouw stoornis, en jouw wensen en behoeften. Deze behandeling bieden we aan bij de volgende stoornissen:

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens