Neuropsychiatrie

Neuropsychiatrische klachten kunnen van grote invloed zijn op je leven

Je hebt last van neuropsychiatrische klachten als je door (of naast) een neurologische aandoening ook psychiatrische klachten hebt ontwikkeld. Een neurologische aandoening is een ziekte van de hersenen, zoals dementie en de ziekte van Parkinson. Hierbij kun je last hebben van psychiatrische klachten als depressie en angststoornissen.

Als je last hebt van neuropsychiatrische klachten, kan dit van grote invloed zijn op je leven. Misschien heb je last van somberheid of angst en misschien zie je dingen die er niet zijn.

 

Kenmerken

Je hebt een neurologische aandoening en herkent jezelf misschien in één of meerdere van deze klachten (of kenmerken):

 • Somberheid
 • Angst
 • Apathie
 • Ontremd gedrag
 • Hallucinaties
 • Wanen

Informatie over neuropsychiatrie

Neuropsychiatrische aandoeningen zijn onder te verdelen in:

1. ziektebeelden waarbij psychiatrische klachten onderdeel zijn van de ziekte 

2. ziektebeelden waarbij psychiatrische klachten vaak bijkomende ziekteverschijnselen zijn


Voorbeelden van ziektebeelden in de eerste groep zijn:

 • Dementie (op jonge leeftijd): deze ziekte begint vaak met veranderingen in gedrag
 • Ziekte van Huntington: deze ziekte begint vaak met depressie, angst of apathie (gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme)
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jakob: deze ziekte begint vaak met angst, wanen, slaapstoornissen of depressie


Voorbeelden van ziektebeelden in de tweede groep zijn:

 • Ziekte van Parkinson
 • een ziekte als meningitis of een beroerte (CVA)
 • Multiple sclerose (MS)
 • Amyotrofische laterale sclerose (ALS)
 • Migraine
 • Schedelhersenletsel


De psychiatrische verschijnselen die in deze groep optreden, zijn vooral depressie, angststoornissen en psychose.

Als je bij ons in behandeling komt, is er door de huisarts of neuroloog al een neurologische diagnose gesteld en is er een vermoeden van neuropsychiatrische klachten. Tijdens je intakegesprek bij ons wordt een psychiatrisch onderzoek uitgevoerd om je neuropsychiatrische klachten goed in beeld te krijgen en wordt een psychiatrische diagnose gesteld.

Als je neuropsychiatrische klachten hebt, komt het vaak voor dat je last hebt van verschillende psychiatrische klachten naast of na elkaar. Zo kan een patiënt met de ziekte van Parkinson aan het begin van de ziekte last hebben van angstklachten en later last krijgen van een psychose. Binnen jouw behandeling is daarom altijd aandacht voor het naast elkaar voorkomen van verschillende neuropsychiatrische klachten. Daarnaast zal er vaak sprake zijn van een toenemende afhankelijkheid van zorg. Dit kan ingrijpend en belastend zijn voor jou en je naasten. Ook hier besteden we aandacht aan tijdens jouw behandeling.


Ons behandelaanbod bestaat uit:


De behandeling van je neuropsychiatriche klachten voeren wij uit in samenwerking met je neuroloog. Bij ernstige neuropsychiatrische klachten is er de mogelijkheid tot opname in één van onze klinieken.

Wanneer jouw behandelaar het vermoeden heeft dat je cognitief vermogen achteruitgaat, dan kan je behandelaar een eenvoudige test doen om dit te meten. Je behandelaar meet dan of functies als geheugen, aandacht, concentratie, werktempo en taalvermogen bij jou nog net zo goed werken als verwacht wordt op basis van jouw leeftijd. Vervolgens kan je behandelaar ervoor kiezen een uitgebreider neuropsychologisch onderzoek naar cognitieve achteruitgang te laten uitvoeren. Dit kan in het psychodiagnostisch centrum van GGZ Delfland of bij een geheugenpolikliniek. De resultaten zijn belangrijk voor je behandelaar, zodat hij jou gerichter kan behandelen. Wanneer jouw sterke en zwakke punten duidelijk in kaart zijn gebracht, kan bovendien gerichte psycho-educatie worden gegeven.

Meer informatie met betrekking tot neuropsychiatrie vind je op onder meer de volgende websites. De websites openen in een nieuw venster.

www.hersenstichting.nl

www.kcdementieopjongeleeftijd.nl

www.parkinsonnet.nl

www.zorgvoorbeter.nl/geheugenpoli

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens

Was dit artikel nuttig?

Hoe waardevol was deze pagina. Is de informatievoorziening duidelijk?

Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 1 van 2