Systeemtherapie

Als je een eetstoornis hebt en je woont nog thuis, dan spelen je ouders een belangrijke rol bij het herstel. Als je een eetstoornis hebt, is eten heel moeilijk. Vooral in je eentje. Je ouders kunnen je hierbij goed helpen. Bij systeemtherapie wordt gekeken naar de invloed van je omgeving op je stoornis, in dit geval specifiek het gezin waarin je woont. De mensen om je heen kunnen namelijk (onbewust) invloed uitoefenen op jouw eetprobleem en daarmee ook het probleem in stand houden. Door middel van systeemtherapie proberen we vaste patronen te doorbreken.

Hoe werkt het?

Je behandelaar bekijkt hoe jij en je ouders met elkaar communiceren, welke gewoontes jullie hebben en hoe jullie elkaar beïnvloeden. Daar krijgen jij en je ouders zelf ook meer inzicht in, jullie worden je meer bewust van jullie manier van leven. Samen met de behandelaar gaan jullie kijken of het handig is om iets te veranderen in de omgang met elkaar. Of om anders tegen het probleem aan te leren kijken. Omdat we niet alleen naar jou maar ook naar je leefomgeving kijken, worden je problemen sneller opgelost.

Waar we kunnen helpen

Stoornissen

Dit artikel is gekoppeld aan een aantal aandoeningen. We hebben informatie over deze aandoeningen voor je op een rij gezet en geven uitleg over de behandelmogelijkheden.

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland jeugd

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp en ondersteuning

Ik ben cliënt bij GGZ Delfland jeugd

Neem als je vragen hebt rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider.

Ik heb geen contactgegevens