Weten waar je aan toe bent

Jouw rechten

De rechten die je hebt, verschillen per leeftijd.

Jonger dan 12 jaar

Toestemming voor onderzoek en behandeling

Totdat je 12 bent mag je niet zelf beslissen over onderzoek en behandeling. Dat mogen alleen je ouders. Wel leggen we je zo goed mogelijk uit wat er gebeurt en waarom, of wat er aan de hand is.

 

Inzage in je dossier

Alle informatie bewaren we in een dossier, jouw elektronisch patiëntendossier. Je ouders mogen dit dossier lezen.

Tussen de 12 en 16 jaar

Toestemming voor onderzoek en behandeling

Ben je tussen de 12 en 16 dan moeten niet alleen je ouders, maar ook jij zelf toestemming geven voor onderzoek en behandeling. We leggen jullie uit wat er gebeurt en waarom, of wat er aan de hand is. Als je echt niet wilt dat je ouders weten dat je behandeld wordt en je kunt dit goed uitleggen, dan kan de behandelaar hiermee akkoord gaan.

 

Inzage in je dossier

Je mag je eigen dossier inzien. Als je ouders je dossier in willen zien, dan wordt je om toestemming gevraagd. Als je geen toestemming wilt geven en je kunt dit goed uitleggen, dan wordt je bezwaar vastgelegd in jouw dossier en mag alleen jij het dossier lezen.

16 jaar of ouder

Toestemming voor onderzoek en behandeling

Vanaf je zestiende heb je dezelfde rechten als een volwassene. Je mag dan zelf beslissen over je behandeling. We leggen je zo goed mogelijk uit wat er gebeurt en waarom, of wat er aan de hand is. Toestemming van je ouders is dan niet meer nodig. We betrekken je ouders zoveel mogelijk bij behandeling als jij dit zelf ook wilt.

 

Inzage in je dossier

Je mag je eigen dossier inzien. Je ouders mogen dit alleen inzien als jij hiervoor toestemming geeft.

Als je het dossier in mag zien

Als je je dossier in mag zien, heb je ook het recht om:

  • iets toe te voegen aan je dossier
  • gegevens die feitelijke onjuist zijn, te laten corrigeren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een naam of adresgegevens
  • een kopie te krijgen van informatie uit het dossier als je dat wilt hebben
  • om vernietiging van het dossier te vragen

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland jeugd

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp en ondersteuning

Ik ben cliënt bij GGZ Delfland jeugd

Neem als je vragen hebt rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider.

Ik heb geen contactgegevens