Een kind in zorg

Ouders zijn van groot belang in de opvoeding en bij de behandeling van kinderen en jongeren. Jij kent je kind het beste en kunt ons helpen een zo’n goed mogelijk beeld van je kind te krijgen. Andersom willen we jou uitleggen wat er aan de hand is en hoe je het beste om kunt gaan met de problemen van je kind. We proberen ouders daarom zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. In hoeverre dat ook daadwerkelijk kan, hangt af van de leeftijd van je kind en van wat hij of zij wil.

Jonger dan 12 jaar

Is je kind jonger dan 12 dan betrekken we je als ouder altijd bij de behandeling. Beide ouders moeten toestemming geven voor de behandeling en hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien. Dit geldt ook als ouders gescheiden zijn. We informeren ouders zo goed mogelijk over wat er aan de hand is en in de behandeling gaat gebeuren. Ook ondersteunen wij ouders om op een goede manier om te gaan met de klachten van hun kind.

Tussen de 12 en 16 jaar

Is je kind tussen de 12 en 16 dan moeten beide ouders én het kind toestemming geven voor de behandeling. Met toestemming van het kind heb je als ouder recht het dossier in te zien. Ook zijn we verplicht je als ouder te informeren over de behandeling. Hoe je als ouder bij de behandeling wordt betrokken, spreken we met je kind af.

16 jaar of ouder

Is je kind 16 jaar of ouder dan heeft hij of zij geen toestemming meer nodig voor de behandeling. Ook bepaalt je kind zelf of je als ouder bij de behandeling wordt betrokken en hierover wordt geïnformeerd. Daarvoor moet je kind toestemming geven. Dat geldt ook voor het inzien van het dossier.


Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon staat klaar voor familie en naasten van cliënten van GGZ Delfland. Als je als familie of naaste te maken hebt met iemand met psychiatrische problemen, kan dat namelijk erg belastend zijn en veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld over de manier waarop hulp wordt geboden, over de omgang met de cliënt of vragen over het ziektebeeld. Daarbij kun je zelf ook steun nodig hebben. Maar ook bij twijfels over de zorg kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is in dienst bij de Landelijke Vereniging van familievertrouwenspersonen (LSFVP) en is daarmee volledig onafhankelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht en geeft zonder jouw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverleners.

 

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor je doen?

  • De weg wijzen naar informatievoorziening en hulp
  • Een luisterend oor bieden
  • Adviseren en ondersteunen bij het contact met hulpverleners
  • Advies en ondersteuning bij een klachtenprocedure

De familievertrouwenspersoon van GGZ Delfland is:

Pim Stumpe
06 21 14 95 10
p.stumpe@lsfvp.nl

Meer informatie over familievertrouwenspersonen is te vinden op www.lsfvp.nl.

Veelgestelde vragen