Weten waar je financieel aan toe bent

Kosten

De kosten voor de behandeling en ondersteuning van kinderen tot 18 jaar worden door de gemeente vergoed. Je hoeft daarvoor geen eigen bijdrage te betalen. Mocht je voor de behandeling medicijnen gebruiken dan worden die betaald door je zorgverzekeraar. Hierbij geldt geen eigen risico.
Zodra je 18 jaar wordt, geldt de regeling en financiering van de zorg voor volwassenen.

Wie vergoedt de kosten?

De gemeente maakt als financier van de jeugdzorg afspraken met zorgaanbieders. Voordat je je bij ons aanmeldt, is het raadzaam om altijd contact op te nemen met de gemeente waar je woont en na te vragen of deze gemeente ook de zorg van GGZ Delfland vergoedt.

Vorm van zorg

Wie vergoedt het?

Zelf betalen

Behandeling in de huisartsenpraktijk

Je kind wordt behandeld of begeleid door je huisarts en/of diens praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

De zorgverzekeraar van de ouder bij wie het kind is bijgeschreven op de polis

Dit wordt 100% vergoed,

je betaalt niets

Behandeling zonder opname

Alle behandelvormen waarbij je niet wordt opgenomen

De gemeente waar het kind woont

Dit wordt 100% vergoed, je betaalt niets

Medicijnen ten behoeve van de behandeling

Je kind gebruikt voor de behandeling van zijn of haar psychische klachten medicijnen

De zorgverzekeraar van de ouder bij wie het kind is bijgeschreven op de polis

Dit wordt 100% vergoed, je betaalt niets

Om je je bij ons aan te kunnen melden, heb je altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Ook het sociale wijkteam of een toegangsloket van de gemeente waarin je woont, kan verwijzen.

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland jeugd

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp en ondersteuning

Ik ben cliënt bij GGZ Delfland jeugd

Neem als je vragen hebt rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider.

Ik heb geen contactgegevens