De zorg voor het jonge kind (o-6 jaar)

Infant mental health

Jonge kinderen ontwikkelen zich snel en hebben veel ontwikkelingsstappen te maken in korte tijd. Soms is op jonge leeftijd al te zien dat de ontwikkeling anders loopt dan bij andere kinderen, of hebben ouders zorgen over het gedrag van hun kind. Dan is het van belang om op tijd hulp of behandeling te zoeken, zodat de problemen zich niet opstapelen of de ontwikkeling beïnvloeden.

 

Specialistisch team voor 0 tot 6 jarigen

Bij GGZ Delfland is er op elke jeugdafdeling een team dat gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van kinderen van nul tot en met zes jaar. De specifieke expertise die deze jonge kinderen vragen op gebied van zowel diagnostiek als behandeling maakt dat alle zorg in principe plaatsvindt binnen dit team.

De behandeling van jonge kinderen wordt altijd samen met ouders vormgegeven. Zij zijn de belangrijkste personen in het leven van hun kind en hebben de meeste invloed op hoe een kind zich ontwikkelt.

 

Hoe werkt het?

Onderzoek

Er kunnen veel verschillende oorzaken zijn voor problemen in het gedrag of de ontwikkeling van een jong kind. Daarom wordt altijd eerst onderzoek gedaan. Dat noemen we ook wel diagnostiek. De diagnostiek start met vragenlijsten en twee afspraken waarin een ouder-kind spelobservatie plaatsvindt. Voorafgaand aan het eerste gesprek ontvangen de ouders een vragenlijst en een speciaal op jonge kinderen afgestemde ontwikkelingsvragenlijst.

 

Eerste gesprek

Na een eerste inventarisatie van de hulpvraag en de klachten van het kind wordt in het eerste gesprek aandacht besteed aan de ouder-kind relatie; er wordt dan ook beeld- en geluidopname gemaakt van een spelsituatie tussen kind en ouder(s).

 

Tweede gesprek

In een tweede gesprek worden met ouders in kaart gebracht hoe de voorgeschiedenis van het kind is, hoe de ontwikkeling tot nu toe is verlopen en wat de huidige zorgen en klachten zijn (ontwikkelingsanamnese). Er wordt zo veel mogelijk informatie verzameld.

Binnen het 0-6 team worden de opnamen bekeken en het kindgedrag en de ouder-kind interactie worden beoordeeld. Er wordt indien nodig aanvullende informatie verzameld bij de partners in de zorg, zoals bij het kinderdagverblijf, het consultatiebureau of de kinderarts, integrale vroeghulp, logopediste of het Audiologisch Centrum.

 

Adviesgesprek

In het adviesgesprek wordt een advies gegeven voor het wel of niet starten van een behandeling. Wanneer de behandeling gaat plaatsvinden binnen GGZ Delfland wordt dit samen met ouders vormgegeven in een behandelovereenkomst (BHO).

Kenmerken

  • Is hier niet van toepassing

Informatie over de zorg voor het jonge kind

Er zijn veel verschillende soorten klachten en elk kind heeft andere behoeften. Kinderen met gedragsproblemen hebben soms duidelijke regels nodig, angstige kinderen wat meer aanmoediging. Maar ook dat verschilt per kind. Ook hangt het af van de leeftijd wat je zelf kan doen.

We hebben een aantal tips voor je:

  • Als je kind al kan praten, praat er dan over. Vraag bijvoorbeeld wat je kind nodig heeft
  • Beloon positief gedrag: geef complimenten over de dingen die wel goed gaan
  • Toon begrip, veroordeel je kind niet
  • Gaat je kind al naar school, vraag op school hoe het daar gaat
  • Help het kind structuur in de dag te brengen, bijvoorbeeld door elke dag rond dezelfde tijd op te staan en naar bed te gaan
  • Stimuleer je kind (actieve) dingen te doen waar hij zich goed bij voelt
  • Ga samen iets leuks doen, bijvoorbeeld babyzwemmen, spelen of voorlezen
  • Stimuleer je kind om dingen samen te doen met anderen, en om in beweging te blijven
  • Zelf kun je een training doen over opvoedingsvaardigheden die je helpen om te gaan met de problemen van je kind

Ongeacht welke behandeling wordt geadviseerd, is jouw rol belangrijk. Als ouder ken je jouw kind meestal het beste en je weet hoe het reageert. Onze behandelaren kunnen je daar naar vragen. Omgekeerd kunnen zij jou ook advies geven over hoe om te gaan met je kind.

Tijdens de behandeling leer je meer over de problemen van je kind. Zo kom je te weten wat je wel en niet mag verwachten van je kind. Ook kun je worden geholpen om geen schuldgevoelens te krijgen over het gedrag van je kind.

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland jeugd

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp en ondersteuning

Ik ben cliënt bij GGZ Delfland jeugd

Neem als je vragen hebt rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider.

Ik heb geen contactgegevens

Was dit artikel nuttig?

Hoe waardevol was deze pagina. Is de informatievoorziening duidelijk?

Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 2 van 3