Preventie

Preventie is een manier om psychische problemen te voorkomen of te beperken.

Voor kinderen, jongeren en volwassenen

Psychische problemen zijn er niet opeens, maar ontwikkelen zich gedurende je leven. Naast aanleg zijn er omstandigheden die invloed hebben op de ontwikkeling van een psychisch probleem. Voorbeelden daarvan zijn relaties, de omgeving waarin je opgroeit en de gebeurtenissen waar je mee te maken krijgt.

Preventie is een manier om psychische problemen te voorkomen of te beperken. Door in een vroeg stadium preventieve activiteiten in te zetten, kan de kans op (grotere) problemen in de toekomst worden beperkt. Preventie stimuleert daarmee je psychische gezondheid.

We hebben een uitgebreid aanbod van preventietrainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. De trainingen helpen je om bijvoorbeeld weerbaarder te worden, meer zelfvertrouwen te krijgen, maar ook om psychische klachten vroegtijdig te herkennen en daarbij in te grijpen. Ook kun je er leren omgaan met bepaalde situaties, zoals met chronische ziekten, ouder worden, mantelzorg of de gevolgen van huiselijk geweld.

Daarnaast bieden we trainingen aan vrijwilligers en professionals bij onder meer welzijnsorganisaties, zorginstellingen en gemeenten waarin we hen leren om psychische problemen vroegtijdig te signaleren en in te grijpen.

Bekijk het aanbod van preventietrainingen voor volwassenen

Bekijk het aanbod van preventietrainingen voor jeugd

Trainingen via de gemeente

In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor hun inwoners. Iedere gemeente koopt zijn eigen zorg in. Daardoor is het aanbod ook in iedere gemeente anders. Jaarlijks maken wij per gemeente afspraken. Op dit moment bieden we trainingen aan in de gemeenten Delft, Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Vlaardingen.


Open trainingen

Naast de trainingen die we via de gemeenten aanbieden, bieden we ook met regelmaat trainingen aan die voor iedereen toegankelijk zijn.


Online trainingen

Als je graag zelf aan de slag wilt, dan kun je gebruik maken van online trainingen. In deze trainingen leer je door middel van oefeningen en opdrachten sociale en emotionele vaardigheden, en hoe je om kunt gaan met je problemen.

Om een online training te kunnen volgen heb je een profiel nodig. Daarmee kun je je vorderingen binnen de online training bijhouden en opslaan. Wij doen verder niets met je gegevens. Mocht je niet je echte gegevens willen invoeren, dan kun je een fictieve naam opgeven en eventueel ook een apart e-mailadres aanmaken voor deze website. Heb je al een profiel, dan kun je inloggen en direct aan de slag.

Ons aanbod online trainingen bestaat uit:

Blij alcoholvrij: grip krijgen op je alcoholgebruik

Fluitend naar je werk: met minder stress aan de slag

Beter slapen: je slaapproblemen verminderen

Minder piekeren: leert je om te gaan met bezorgde gedachten

Pak je somberheid aan

 

Blij alcoholvrij: grip krijgen op je alcoholgebruik

Deze training behandelt de belangrijkste onderwerpen die relevant zijn bij alcoholproblemen. Denk aan onderwerpen als inzicht in je eigen gebruik, het in kaart brengen van triggers en zelfcontroletechnieken. In elke sessie krijg je informatie, kun je de oefeningen van voorbeeldcliënten lezen en ga je zelfstandig aan de slag met een of meerdere oefening(en). Aan het einde van de training heb je praktische handvatten om beter om te gaan met sociale druk en drang. Ook heb je vaardigheden aangeleerd om triggers in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

 

Fluitend naar je werk: met minder stress aan de slag

Deze training besteedt aandacht aan de belangrijkste onderwerpen die een rol spelen bij werkstress. Denk aan negatieve denkpatronen, assertief gedrag en de balans tussen werk en privé. In elke sessie krijg je informatie, kun je de oefeningen van voorbeeldcliënten lezen en ga je zelfstandig aan de slag met een of meerdere oefening(en). Aan het einde van de training is je houding ten opzichte van werk en privé verbeterd en zijn de stressklachten afgenomen. Je hebt veranderingen aangebracht in je dagelijks leven en meer inzicht gekregen in gevoelens, gedachten en gedrag die een rol spelen bij het ontstaan van stress. Ook heb je verschillende vaardigheden aangeleerd om stressvolle situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

 

Beter slapen: je slaapproblemen verminderen

De training Beter Slapen behandelt de meest relevante onderwerpen bij slaapproblemen. Informatie over slaapproblemen, het slaapdagboek, slaapgewoonten en het belang van ontspanning komen aan bod. Het doel van de training is het verminderen van je slaapproblemen door het verbeteren van je slaapgewoonten. Daarnaast worden je slaapproblemen aangepakt door je te ondersteunen bij bijvoorbeeld het inplannen van activiteiten en rustmomenten.

 

Minder piekeren: leert je om te gaan met bezorgde gedachten

Deze training richt zich op het verminderen van piekeren. Dit gebeurt door het lezen van informatie over piekeren, het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en het op een rij zetten van je eigen piekergedachten. Met behulp van het dagboek 'piekermoment' kun je bijhouden wat jouw piekergedachten zijn en in welke situaties ze voorkomen. Er zijn oefeningen gericht op anders met piekergedachten omgaan, zoals bijvoorbeeld het piekerkwartier, een 5G-schema met helpende gedachte en de gedachte dwarrel. Ook kun je met behulp van audio-bestanden oefenen met ontspanning, bijvoorbeeld in een ademhalings- en spierontspanningsoefening. Aan het einde van de training heb je praktische vaardigheden ontwikkeld om het piekeren te verminderen.

 

Pak je somberheid aan

De training bestaat uit verschillende onderwerpen die belangrijk zijn bij het behandelen van somberheid. Denk aan structuur aanbrengen, activiteiten inplannen, inzicht in negatieve gedachten, het belang van ontspanning en werken aan een positief zelfbeeld. In elke sessie krijg je informatie, bekijk je de oefeningen van voorbeeldcliënten en ga je zelfstandig aan de slag met één of meerdere oefeningen. Aan het einde van de training heb je praktische handvatten om beter om te gaan met gevoelens van somberheid. Ook heb je vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.


Meer weten?

Aan de preventietrainingen zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam.

Wil je informatie over een training of wil je weten welke trainingen binnenkort worden gegeven, neem dan contact op met het team preventie van Doel Delfland, telefoon 015 260 74 47, e-mail doelpreventie@ggz-delfland.nl.