Preventie

Psychische problemen zijn er niet opeens, maar ontwikkelen zich gedurende je leven. Naast aanleg zijn er omstandigheden die invloed hebben op de ontwikkeling van een psychisch probleem. Voorbeelden daarvan zijn relaties, de omgeving waarin je opgroeit en de gebeurtenissen waar je mee te maken krijgt.

Preventie is een manier om psychische problemen te voorkomen of te beperken. Door in een vroeg stadium preventieve activiteiten in te zetten, kan de kans op (grotere) problemen in de toekomst worden beperkt. Preventie stimuleert daarmee je psychische gezondheid.

We bieden preventietrainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Dat doen we online en in een aantal gemeenten ook op locatie. Daarnaast bieden allerlei workshops en trainingen voor mantelzorgers.

Jonger dan 18 jaar

Mantelzorger

Online trainingen

Als je graag zelf aan de slag wilt, dan kun je gebruik maken van onze online trainingen. In deze trainingen leer je door middel van oefeningen en opdrachten sociale en emotionele vaardigheden, en hoe je om kunt gaan met je problemen. We hebben online trainingen zonder en met begeleiding. Zo kun je zelf kiezen wat het beste bij je past.

Bekijk het aanbod trainingen zonder begeleiding

Bekijk het aanbod trainingen met begeleiding

 

Mentaal weerbaar in coronatijd

Er zijn een aantal online trainingen speciaal voor in coronatijd. Deze trainingen helpen je mentaal weerbaar te blijven. Je kunt ze zelfstandig volgen, in je eigen tempo en (eventueel) anoniem.

Bekijk het aanbod trainingen in coronatijd

Trainingen op locatie

Onze trainingen op locatie zijn grotendeels weer gestart onder voorwaarde van de RIVM-maatregelen. De trainingen helpen je om bijvoorbeeld weerbaarder te worden, meer zelfvertrouwen te krijgen, maar ook om psychische klachten vroegtijdig te herkennen en daarbij in te grijpen. Ook kun je er leren omgaan met bepaalde situaties, zoals met chronische ziekten, ouder worden, mantelzorg of de gevolgen van huiselijk geweld.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van de preventietrainingen die we bieden aan volwassenen.

Alle trainingen bestaan uit zes bijeenkomsten van twee uur. Naast trainingen bieden we ook workshops aan. Workshops bestaan uit één bijeenkomst van twee uur.

Dip of depressieve gevoelens

We merken vanuit de praktijk dat volwassenen vaak lang rondlopen met somberheidsklachten en depressieve gevoelens. Zij vinden het moeilijk om hierover met anderen te praten en de juiste hulp te vinden. Of de drempel naar hulpverlening lijkt te hoog. Hier willen wij verandering in brengen. Ons doel is het voorkomen en verminderen van somberheidsklachten en depressieve gevoelens.

Het is goed mogelijk om bij somberheidsklachten en depressieve gevoelens een depressie te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat preventieve interventies bijdragen aan het voorkomen van depressie met wel 30% (trimbos.nl). Dat betekent dat één op de drie depressies voorkomen kan worden.

Zelfstandig aan de slag met jouw dip of depressieve gevoelens

Trainingen getuigen huiselijk geweld

Verbaal en/of fysiek geweld binnen het gezin heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. Bijvoorbeeld vrouwen die te maken hebben gehad met (de dreiging van) huiselijk geweld ondervinden duidelijk de psychische gevolgen hiervan. Ze zijn soms angstig en onzeker. Of, ouders die vaak ruzie hebben, kunnen het vertrouwen kwijtraken in hun rol als opvoeder. Door het relationele geweld zijn de kinderen kwetsbaar. Zij zijn ontvankelijk voor het opgroeien in een onveilige gezinssituatie. Het vergroot de kans op psychische problemen bij hen en de mogelijkheid dat zij later zelf in volwassen relaties dader of slechtoffer worden van geweld.

Om ervaringen met huiselijk geweld te leren verwerken, te oefenen in sociale contacten en te leren wat een gezonde partnerrelatie is, bieden we trainingen voor verschillende doelgroepen.

Bekijk de trainingen huiselijk geweld

Trainingen via de gemeente

In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor hun inwoners. Iedere gemeente koopt zijn eigen zorg in. Daardoor is het aanbod ook in iedere gemeente anders. Jaarlijks maken wij per gemeente afspraken. Op dit moment bieden we trainingen aan in de gemeenten Delft, Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Vlaardingen.

Aanmelden of meer weten?

Aan de preventietrainingen en workshops zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam.

Wil je informatie over een training of workshop, of wil je weten welke trainingen en workshops binnenkort worden gegeven, neem dan contact op met het team preventie van Doel Delfland, telefoon 015 260 74 47, e-mail doelpreventie@ggz-delfland.nl.