Over ons

GGZ Delfland staat voor persoonlijke zorg dichtbij. We helpen jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen de regie over hun leven te hervinden. Met de wensen en behoeften van onze cliënten als uitgangspunt kijken we wat de beste behandeling is.

Onze visie

We willen altijd de beste zorg geven. Een verantwoordelijke rol die we graag op ons nemen. Daarom doen we een aantal beloftes. We zijn er nog niet, maar we hebben er vertrouwen in dat we ze waar kunnen maken.
Lees verder

Persoonlijke zorg dichtbij

De-Barones-Jorisweg-1.jpg

doel
delfland

Doel Delfland helpt cliënten hun leven weer op te pakken en samen met anderen actief bezig te zijn. Dagbesteding, creatieve activiteiten, sportactiviteiten, inloop, workshops en individuele trajectbegeleiding zijn daarbij van groot belang. We bieden beschermde woonvoorzieningen, helpen met re-integratie en het opdoen van werkervaring bij een van onze bedrijven of partners. Daarnaast geven we voorlichting en workshops. Bijvoorbeeld over omgaan met pesten, opkomen voor jezelf, piekeren, mantelzorg, chronische ziekten en ouder worden.
Lees verder

grip
delfland

Bij Grip Delfland kun je terecht met relatief lichte psychische klachten of bij stabiele chronische klachten. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, maar intensief of langdurig als dat nodig is. We helpen bijvoorbeeld cliënten met een depressie, ADHD, angsten of problemen na een ingrijpende gebeurtenis. Dat doen we met individuele en groepsbehandelingen. Deze worden steeds vaker gecombineerd met zelfhulptraining en digitale feedback, de zogenaamde e-health.
Lees verder

Praktijkondersteuning voor huisartsen

In huisartsenpraktijken werken verschillende praktijkondersteuners van GGZ Delfland. Onder verantwoordelijkheid van de huisarts bieden zij hulp aan mensen met psychische problemen. Ze helpen cliënten met uiteenlopende klachten zoals somberheid, verslavingsproblemen, slaapproblemen, piekeren en angstklachten. Daarnaast helpen ze bij problemen in een relatie of op het werk. Bij blijvende problemen kan de huisarts op advies van de praktijkondersteuner doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg.

Organisatie

Onze organisatie is lokaal georganiseerd. We kiezen voor lokale herkenbaarheid, dichtbij onze cliënten en onze zorgpartners.
Lees verder

Cliëntenraad

We hebben een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van cliënten van GGZ Delfland behartigt. De leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt bij GGZ Delfland.
Lees verder

Familieraad

De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan dat de collectieve belangen van familie behartigt.
Lees verder
Janneke-Verpleegkundige-Ervaringsverhaal.jpg

Onderzoek en opleiding

GGZ Delfland vindt het belangrijk om voortdurend te investeren in talent en kennis. We leiden de geestelijke gezondheidszorgprofessionals van morgen op, zorgen dat werknemers zich voortdurend verder bekwamen in hun vak en zetten ons met vereende krachten in voor de beste gezondheidszorg.

We doen onderzoek

Onze medewerkers doen (wetenschappelijk) onderzoek naast hun reguliere werk in de zorgverlening. Ze onderzoeken zeer uiteenlopende onderwerpen, van virtual reality tot neuropsychiatrie en persoonlijkheidsstoornissen. Zo breiden ze hun vakkennis uit waardoor we de zorg voor al onze cliënten blijven verbeteren.
Lees verder

Volwaardig opleidingsinstituut

Bij ons kun je opgeleid worden tot psychiater, klinisch- en gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist en verpleegkundige.
Lees verder

Werken bij

Bij GGZ Delfland kun jij het verschil maken. We zetten ons in om de allerbeste zorg te bieden aan onze cliënten. Bij dat bieden van die zorg is jouw persoonlijke visie welkom, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vinden we belangrijke eigenschappen.
Lees verder
Ik heb nu hulp nodig!