We helpen je actief te zijn

Individuele trajectbegeleiding

Soms kunnen mensen met psychische problemen moeilijk meedoen in de samenleving. Met deze behandeling proberen we hen succesvol te laten re-integreren. Meedoen in de samenleving helpt je in je herstel, het geeft je zelfvertrouwen en maakt het risico op terugval kleiner.

Hoe werkt het?

Samen met je trajectbegeleider bespreek je wat je wilt bereiken en wat daarvoor nodig is. Dat kan bijvoorbeeld zinvolle dagbesteding, een studie, een cursus, vrijwilligers- of betaald werk zijn. Je wordt begeleid bij het vinden – en behouden – van een passende dagbesteding. De trajectbegeleider probeert daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, interesses en mogelijkheden die je hebt.

Stapsgewijs wordt gewerkt aan je persoonlijke en sociale doelen. Deze worden vastgelegd in een persoonlijk trajectplan. De voortgang van je stappen bespreek je regelmatig met je trajectbegeleider die jou helpt als je dat nodig hebt.

Waar we kunnen helpen

Stoornissen

Een behandeling is niet standaard, maar hangt af van jouw stoornis, en jouw wensen en behoeften. Deze behandeling bieden we aan bij de volgende stoornissen:

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens