Borderline persoonlijkheidsstoornis

Met een borderline persoonlijkheidsstoornis heb je last van sterke stemmingswisselingen met weinig grip op je emoties.

Met een borderline persoonlijkheidsstoornis heb je last van stemmingswisselingen waarbij je weinig grip hebt op je emoties. Je hebt het gevoel dat er een enorme stroom onlogische gevoelens en gebeurtenissen op je afkomt en je kunt dit moeilijk verwerken. Kleine dingen kunnen je enorm raken, waardoor je razend wordt of in paniek raakt. Door alle ervaringen heb je veel stress en stressgerelateerde lichamelijke klachten.

De hoge spanningen leiden bij sommige borderliners tot automutilatie, waarbij je jezelf snijdt of brandt, of zelfs zelfmoordgedachten hebt. Ruim 30 procent heeft ook andere stoornissen zoals depressiviteit of eetproblemen. Ook misbruik van alcohol of drugs komt vaak voor.

Jonger dan 18 jaar, klik dan hier

Kenmerken

Het kan zijn dat jij je in een of meerdere van onderstaande kenmerken herkent:

 • Sterke stemmingswisselingen hebben
 • Weinig zelfrespect en zelfvertrouwen hebben
 • Zwart-wit denken en impulsief reageren
 • Extreme verlatingsangst hebben, jaloers zijn
 • Zeer veel spanning ervaren, dat soms leidt tot zelfbeschadiging

Informatie over borderline persoonlijkheidsstoornis

Je persoonlijkheid is de optelsom van hoe je bent, hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. De meeste mensen passen hun gedrag eenvoudig aan op de situatie waarin zij zich bevinden, en aan de verwachtingen die mensen in het contact met elkaar hebben. Maar als je een persoonlijkheidsstoornis hebt dan lukt dit niet of minder goed. Je zit vast in een star patroon, waar je moeilijk van af kunt wijken. Jijzelf en je omgeving ondervinden daar flink last van.

Er zijn meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Eén daarvan is de borderline persoonlijkheidsstoornis. Je kunt geboren worden met borderline. Maar veel borderlinepatiënten hebben heftige gebeurtenissen meegemaakt. Je bent bijvoorbeeld mishandeld, gepest of (seksueel) misbruikt. De verschijnselen komen meestal naar buiten tussen je zeventiende en vijfentwintigste levensjaar. Borderline treft naar schatting 2 procent van de Nederlanders.

Met de behandeling helpen we je jouw klachten te verminderen, je starre patronen te veranderen en de kwaliteit van leven voor je te verbeteren. Stapje voor stapje werk je samen met je begeleider aan je zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Je ontdekt je eigen kracht en mening. Hierdoor kun je steeds beter zelfstandig beslissingen nemen en opkomen voor jezelf.

De behandeling bestaat vaak uit meerdere onderdelen: groepsgesprekken, soms aangevuld met online behandelingen en individuele gesprekken. Ook medicijnen kunnen deel uitmaken van de behandeling. Welke onderdelen je uit ons aanbod gaat volgen, is afhankelijk van je klachten, en jou wensen en behoeften. Ons aanbod bestaat uit:

Psycho-educatie

Geïntegreerde richtlijnbehandeling

Schematherapie

Mentalization-based therapie

Farmacotherapie

Individuele trajectbegeleiding

Systeemtherapie

Crisissignalering

Voor familie en naasten kan de omgang ingewikkeld en belastend zijn. Het is vaak moeilijk om te zien dat iemand zich terugtrekt, altijd hoge eisen stelt aan zichzelf en anderen of reageert met onverwachte emotionele uitbarstingen en impulsief gedrag. Relaties en vriendschappen kunnen daardoor onder spanning komen te staan.

We kunnen familie en naasten uitleg geven over wat de stoornis inhoudt en hoe je hiermee kunt omgaan. Een aantal algemene tips zijn:

 • stel en bewaak je eigen grenzen; maak hierover heldere afspraken
 • probeer negatief gedrag los te zien van de persoon
 • laat je waardering blijken voor dingen die goed gaan
 • neem soms afstand; onderhoud je eigen activiteiten en sociale contacten
 • wees duidelijk en realistisch over wat van je verwacht kan worden bij het signaleren van of hulp bieden in crisissituaties

We hebben een aantal tips, die je kunnen helpen:

 • Betrek als je het prettig vindt, iemand bij je behandeling. Het is fijn als je niet alles alleen hoeft te doen.
 • Blijf open en eerlijk met elkaar praten over de moeilijkheden die jij en je naasten meemaken.
 • Zorg voor ritme en regelmaat in je dagelijks leven. Eet regelmatig en gezond, beweeg voldoende, spreek regelmatig af met mensen en zorg voor een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld werk of vrijwilligerswerk. Ritme en regelmaat dragen bij aan je herstel.

Meer informatie over een persoonlijkheidsstoornis en patiëntenverenigingen vind je op onder meer de volgende websites. De websites openen in een nieuw venster.

nvvp.nl

ggzstandaarden.nl

thuisarts.nl

Voortdurend verbeteren

Onderzoek

We willen de best mogelijke zorg leveren, nu en in de toekomst. Daarom doen we naast ons werk uitgebreid (wetenschappelijk) onderzoek en investeren we in nieuwe technieken.

Veelgestelde vragen

Voortdurend verbeteren

Onderzoek

We willen de best mogelijke zorg leveren, nu en in de toekomst. Daarom doen we naast ons werk uitgebreid (wetenschappelijk) onderzoek en investeren we in nieuwe technieken.

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens

Was dit artikel nuttig?

Hoe waardevol was deze pagina. Is de informatievoorziening duidelijk?

Aantal gebruikers wat dit nuttig vond: 6 van 6